Subsidie

Subsidie, kosten en baten van een windpark

Exploitanten van windparken ontvangen subsidie voor geproduceerde elektriciteit. Waarom is dat? En hoeveel levert een windturbine in euro’s op en wat kost het de overheid?

Kosten van een windpark

De aanschaf en de bouw van een windturbine op land kost ongeveer 1,5 tot 2 miljoen euro per MW. Een windpark van vijf turbines van 3 MW kost dus circa 22,5 miljoen euro. Deze investering wordt door marktpartijen zoals energiebedrijven, ondernemers, grondeigenaren en boeren gedaan. De overheid investeert niet in windparken. De rente die de exploitant moet betalen is de belangrijkste kostenpost (70%). Daarnaast zijn er kosten voor het pachten van de grond, onderhoud, verzekeringen en belastingen.

Productie van elektriciteit

De hoeveelheid elektriciteit die een windturbine jaarlijks levert hangt voornamelijk af van de oppervlakte van de rotorbladen en de locatie. Windturbines produceren alleen als het waait. Bij minder dan windkracht 3 staan ze stil en vanaf windkracht 5 leveren ze hun maximale vermogen. Bij zware storm staan ze stil. Gemiddeld leveren ze ongeveer 25% van de tijd hun maximale vermogen. Op een windrijke plek produceert een moderne turbine, afhankelijk van het rotoroppervlak en het vermogen 7 tot 17,5 miljoen kWh. Dat is het jaarverbruik aan elektriciteit van 2.000 tot 5.000 huishoudens.

Kostprijs windstroom

De kostprijs voor het produceren van een kWh windstroom is 9-10 eurocent. Dit is voornamelijk afhankelijk van hoe hard het waait en de rente die moet worden betaald voor geleend geld. Deze kostprijs is hoger dan de circa 6 eurocent die elektriciteit op de ‘vrije markt’ opbrengt. Er is dus een gat van 3-4 cent per kWh. Dit gat wordt door de overheid gecompenseerd met subsidie.

Subsidie

Om marktpartijen te stimuleren om windparken te bouwen geeft het rijk subsidie. De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) heeft het karakter van een garantieregeling.  De SDE subsidieert de productie van duurzame elektriciteit, dus niet de investering of kostenposten.

Opbrengsten voor de overheid

Naast de kosten voor subsidie zijn er voor de overheid opbrengsten. Huishoudens en bedrijven verbruiken windstroom en betalen daarvoor.  Een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar 3.500 kWh elektriciteit. Bij een tarief van circa 21 eurocent per kWh. is dit dus € 735,- per jaar. Ongeveer een derde van dit bedrag is energielasting en BTW. Tegenover de subsidie voor windstroom staan belastinginkomsten.

windstroom tegenover andere energiebronnen

Tegen de berekening van het overheidsvoordeel kan worden ingebracht dat ook de productie van stroom uit kern-, kolen- en gascentrales de staatskas veel geld oplevert. Daar staan geen of minder kosten in de vorm van subsidies tegenover. Tegelijkertijd leidt deze manier van stroomproductie andere, grotendeels onzichtbare, kosten met zich mee. Denk hierbij aan luchtverontreiniging, kernafval, klimaatverandering, opwarming van oppervlaktewater, volksgezondheid, calamiteiten van olieverontreiniging op zee en ongelukken in de mijnbouw bij de winning van kolen.