Links

Algemene informatie over windenergie

windenergie.nl

Dit kennisportal van de overheid biedt u de meest actuele informatie over windenergie op land in Nederland. U vindt hier alle informatie over:

  • Verschillende projectfasen
  • Wet- en regelgeving die speelt bij de ontwikkeling van een windpark
  • Kosten en opbrengsten van windparken
  • Onderzoeken en beleidsstukken
  • Hoe en waarom het kabinet in windenergie investeert
nwea.nl

In de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) werken organisaties en bedrijven samen die in Nederland actief zijn op het gebied van windenergie op land en op de Noordzee. NWEA wil overheid en bedrijfsleven bewegen meer werk te maken van windenergie. Ook wil NWEA de positieve betrokkenheid van het publiek bij windenergie vergroten. Windenergie is de meest duurzame energiebron.

natuur en milieu-windenergie op land

Interviews, standpunten, en veelgestelde vragen over windenergie.

 

Actuele ontwikkelingen

windenergie-nieuws.nl

Website met kaarten en actueel nieuws over windenergie en een uitgebreid archief.

Statistische informatie

cbs.nl – windstatistieken

Statistieken over de productie en het vermogen van windenergie in Nederland.

windstats.nl

Informatie over alle geplaatste windturbines in Nederland en projecten in ontwikkeling.